BIURO CZYNNE W 2020 - ZASADY - wnoszenie opłat

Biuro czynne będzie tak jak dotychczas tj. w czwartki w godz 18.45 - 19.00 do końca maja br. na następujących zasadach :

1. Osoby chcące nabyć uprawnienia do wędkowania na rok bieżący postępują w sposób następujący : 

- opłatę na konto Stowarzyszenia w kwocie 165,00 zł wnoszą osoby posiadające uprawnienia w roku 2019

- opłatę na konto Stowarzyszenia w kwocie 200,00 zł wnoszą osoby nie posiadające uprawnień w roku 2019

2. Nie będą przyjmowane wpłaty gotówkowe.

Osoby które wniosą należną opłatę do środy proszone są o odebranie dokumentu uprawniającego do wędkowania w biurze Stowarzyszenia  w czwartek w godzinach jak wyżej. Zasada będzie powtarzana w następnych tygodniach do końca maja.

Podstawą wydania upoważnienia jest odnotowanie wpłaty na czwartek na koncie Stowarzyszenia.

W/w i pozostałe stawki są zgodne z Uchwałą nr 3/2020 z dnia 09 lutego 2020r.

Tekst w całości znajdziemy w zakładce OPŁATY 2020  -  http://www.mswokon.pl/index.php/oplaty-2020

Do dyspozycji we wszystkich sprawach pozostają osoby wyszczególnione w zakładce KONTAKT w godz 18 -- 20 

 http://www.mswokon.pl/index.php/kontakt2

Zarząd MSW OKOŃ

Balaton i Mała Górka - OTWARTE od 20.04. tj. poniedziałek 2020

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 658 z późn. zm.) zakaz przemieszczania się osób przebywających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje do 19 kwietnia 2020 r.

Oznacza to, że z dniem 20 kwietnia 2020 r. obostrzenia w tym względzie nie będą obowiązywały,
 
tym samym wędkarze będą mieli możliwość uprawiania wędkarstwa amatorskiego.
 
Pamiętać jednak trzeba o pozostałych środkach bezpieczeństwa, które zostały wprowadzone i będą obowiązywać w przestrzeni publicznej, takich jak zasłanianie nosa i ust (np. maseczkami), czy zachowanie dystansu od innych osób (min. 2 m).
 
Osoby wędkujące nad naszymi zbiornikami powinny stosować się do regulaminu,
a w szczególności do treści - V Rozdziału pkt. 1.3 i pkt. 2.2
Pozostałe zasady obowiązujące pozostają bez zmian.
 
Zarząd MSW OKOŃ

ZASADY TRENINGU 2020 - ZMIANY

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE MSW OKOŃ 2020 - Zaproszenie

Film o wędkowaniu tyczką na Balatonie

UWAGA - NOCKI 2019 czytaj zmiany - w zakładce tekst jednolity

 

Zarybienie Balatonu 01-10-2019

 

Ładny karp Marcina

Wyniki zawodów Puchar Burmistrza Abrahamhegy - 2019

W załączeniu przedstawiamy wyniki zawodów z dnia 13.07.2019

Lista startowa i sektory - Puchar Miejskiej Górki 2019 - lista zgłoszeń zostaje zamknięta

Lista zgłoszń zostaje zamknięta z powodu pojemności łowiska. Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie a tym którzy się zakwalifikowali życzymy udanych zawodów. 

Czytaj listę startową. 

PUCHAR MIASTA MIEJSKA GÓRKA 2019 - zaproszenie na zawody

 

BIURO CZYNNE W 2019

 

ZASADY TRENINGU 2019

 

Info o sprzedaży dla osób niezamieszkałych w gminie Miejska Górka

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW MSW "OKOŃ" 2019

 

Wyniki zawodów z 22 i 23 września 2018

 

Zarybienie Balatonu 19-09-2018

Wyniki zawodów Puchar Burmistrzów - Abrahamhegy i Miejskiej Górki - 2018

 

Lista startowa i sektory - Puchar Miasta Miejska Górka 2018

Zawody nocne - zapisy

 

PUCHAR MIASTA MIEJSKA GÓRKA 2018 - zaproszenie