ZASADY TRENINGU 2020 - ZMIANY

 

Z M I A N Y

 

ZASADY PRZEPROWADZANIA TRENINGU : UPOWAŻNIENI SĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE ZAWODNICY ZGŁOSZENI DO STARTU W :

 

,, GP Policji Wielkopolskiej ’’ ; " Puchar Wielkopolski " ; "Spławikowa Liga Klubów" ; Traper Cup 2020 ;

,, Grand Prix PZW O/Poznań w kat. U-15 i U-20 ’’; Sensas Cup ; OLS ;

oraz  w zawodach zgłoszonych przez koła PZW,

 

  1. W treningu biorą udział wyłącznie zawodnicy z imiennej listy zgłoszeń będącej w posiadaniu organizatora i gospodarza łowiska.
  2. Opłatę w wysokości 20.-zł  zawodnik wnosi przelewem na konto

Miejskogóreckie Stowarzyszenie Wędkarskie "OKOŃ"
63-910 Miejska Górka ul.Dworcowa 4
NIP 699-19-36-696, Regon 301393417
BS Wschowa O/Miejska Górka 73 8669 0001 2003 0032 0283 0001

/ dane na www.mswokon.pl w zakładce „kontakt” /

  1. Po wniesieniu opłaty w celu potwierdzenia dokonania przelewu

wysyłamy SMS na numer 601 790 549 z następującymi danymi :

nazwisko i imię data odbycia treningu

Dodatkowo osoba zobawiązana jest do posiadania przy sobie potwierdzenia przelewu bankowego.

Trening odbywa się bez użycia siatki. /ryba natychmiast wraca do wody/

Z wniesienia opłaty zwolnione są osoby biorące udział w kategorii U-15 - pozostałe zasady bez zmian.

Osoby nie stosujące się do w/w zasad nie zostaną dopuszczone do zawodów eliminacyjnych i rozgrywki finałowej.