Opłaty 2019

Uchwała Nr 3/2019 z dnia 10 lutego 2019

Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego

Miejskogóreckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego „OKOŃ”

w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej

§ 1

  1. Ustala się wysokość składki członkowskiej :

 

a/ składka członkowska pełna – 25 zł

b/ składka członkowska ulgowa (młodzież 14 – 18 lat) – 15 zł

 

- składka płatna w terminie do 31 marca br. w godz. otwarcia biura.

- po terminie w/w ustaje członkowstwo w Stowarzyszeniu.

§ 2

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

 

Przewodniczący                                                                        Protokólant

Andrzej Hejducki                                                                       Andrzej Kusztelak

 

 

Uchwała Nr 4/2019 z dnia 10 lutego 2019

Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego

Miejskogóreckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego „OKOŃ”

w sprawie określenia wysokości odpłatności za wędkowanie

na zbiornikach wodnych „BALATON” i „MAŁA GÓRKA”

 

 

§ 1

 

  1. Ustala się następujące wysokości odpłatności za wędkowanie na zbiornikach „Balaton”  i  „Mała Górka”:

 

a/ członek Stowarzyszenia – 140 zł / 2 wędki /

b/ członek Stowarzyszenia ulgowa (młodzież 14 – 18 lat) – 50 zł / 1 wędka /

 

c/ niezrzeszony z terenu gminy Miejska Górka – 200 zł / 2 wędki /

d/ niezrzeszony z terenu gminy Miejska Górka ulgowa (młodzież 14 – 18 lat) – 100 zł / 1 wędka /

 

 

e/ niezamieszkały na terenie gminy Miejska Górka – 250 zł

    / Zarząd w uchwale określi maksymalną ilość zezwoleń /

 

oraz

 

    od członka zawodów wędkarskich organizowanych na zbiornikach

    przez inne organizacje lub osoby nie będące członkami Stowarzyszenia – 15 zł

 

§ 2

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

 

Przewodniczący                                                                        Protokólant

Andrzej Hejducki                                                                      Andrzej Kusztelak

 

 

 

 

Miejskogóreckie Stowarzyszenie Wędkarskie „OKOŃ”

63-910 Miejska Górka

 

 

                                U C H W A Ł A    Nr   2

    

                                    z dnia 14 luty  2019           

 

 

      Zarząd   Miejskogóreckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego „OKOŃ” na posiedzeniu

 

w dniu  14 luty 2019 roku  działając na podstawie uchwały

 

Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego MSW "OKOŃ" nr 4/2019 z dnia 10 lutego 2019

 

postanawia:

 

  1. Ustala się maksymalną ilość wydanych upoważnień w 2019 roku dla osób niezamieszkałych

 

         na terenie gminy Miejska Górka w ilości :   20   szt.

 

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA