Informacja o zasadach wędkowania i opłatach

Osoby chcące trenować na zbiorniku w terminie do 17 lipca 2014 włącznie zobowiązane do uzyskania

uprawnień do wędkowania poprzez : 

wniesienie opłaty od osoby wędkującej w wysokości 10 zł  za dzień  lub  40 zł 

jako ryczałt bez względu na ilość dni wędkowania. Opłatę wnosimy przelewem na konto stowarzyszenia

podane w zakładce "kontakty"  z dopiskiem "mpk2014". Wędkujący zobowiązani są do posiadania

na łowisku wydruku potwierdzającego dokonanie wpłaty.


Zarząd MSW "Okoń"