Charakterystyka łowiska

Zbiornik sztuczny z wałami nasypowymi. Wały łagodne trawiaste. Brak roślinności wysokiej typu drzewa i krzewy. Głębokość łowiska do 2,5 m. Linia brzegowa jak na mapce sytuacyjnej pokazującej rozmieszczenie sektorów. Dojście /dojazd/ na stanowiska pokazuje mapka / Sektor B i C wskazane systemy jezdne/. Występujące gatunki ryb: ukleja, płoć, karaś, leszcz,  karp, lin, wzdręga, amur, jazgarz, okoń.

Zapoznanie się z łowiskiem /dodatkowy trening poza zapewnionym przez organizatora / możliwy po uprzednim uzgodnieniu terminu i warunków z zarządzającym zbiornikiem - szczegółowe informacje na stronie  www.mswokon.pl

Łowisko zastępcze : zbiornik  Łęgoń - miejscowość Łęgoń na trasie Wschowa - Góra, 7 km od Wschowy. Długość zbiornika ok. 1 km szerokość ok 20 m Rybostan podobny.