Opłaty 2018

 

 

Uchwała Nr 2/2017 z dnia 11 lutego 2018

Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego

Miejskogóreckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego „OKOŃ”

w sprawie określenia wysokości odpłatności za wędkowanie

na zbiornikach wodnych „BALATON” i „MAŁA GÓRKA”

 

 

§ 1

 

  1. Ustala się następujące wysokości odpłatności za wędkowanie na zbiornikach

       „Balaton”  i  „Mała Górka”:

 

a/ członek stowarzyszenia – 90 zł / 2 wędki /

b/ członek stowarzyszenia ulgowa (młodzież 14 – 18 lat) – 30 zł / 1 wędka /

 

c/ niezrzeszony z terenu gminy Miejska Górka – 150 zł / 2 wędki /

d/ niezrzeszony z terenu gminy Miejska Górka ulgowa (młodzież 14 – 18 lat) – 75 zł / 1 wędka /

 

e/ wprowadza się ulgę 50% dla kobiet w wieku od 55 lat i mężczyzn od 60 lat oraz osób

   posiadających uprawnienia emerytalne  / dotyczy pozycji „a” i „c” /

 

 

oraz

 

    od członka zawodów wędkarskich organizowanych na zbiornikach

    przez inne organizacje lub osoby nie będące członkiem stowarzyszenia – 15 zł

 

 

  1. Członków stowarzyszenia obowiązuje składka członkowska zgodnie z uchwałą

Nr 2/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 roku w następującej wysokości

 

a/ składka członkowska pełna – 10 zł

b/ składka członkowska ulgowa (młodzież 14 – 18 lat) – 5 zł

 

 

§ 2

 

 Uchwała wchodzie w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

 

 

 

Przewodniczący                                                                        Protokólant

 

 

 

Andrzej Hejducki                                                                  Andrzej Kusztelak