Opłaty 2021

W związku z brakiem możliwości zorganizowania zebrania sprawozdawczego, Zarząd MSW Okoń działając w stanie zagrożenia epidemicznego postanowił że stawki opłat pozostają w niezmienej wysokości w roku 2021.

 

Uchwała Nr 2/2020 z dnia 09 lutego 2020

Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Miejskogóreckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego „OKOŃ”

w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej

§ 1

 

  1. Ustala się wysokość składki członkowskiej :

 

a/ składka członkowska pełna – 25 zł

b/ składka członkowska ulgowa (młodzież 14 – 18 lat) – 15 zł

 

- składka płatna w terminie do 31 marca br. w godz. otwarcia biura.

 

- po terminie w/w ustaje członkowstwo w Stowarzyszeniu.

§ 2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

 

 

Uchwała Nr 3/2020 z dnia 09 lutego 2020

Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Miejskogóreckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego „OKOŃ”

w sprawie określenia wysokości odpłatności za wędkowanie

na zbiornikach wodnych „BALATON” i „MAŁA GÓRKA”

§ 1

 

  1. Ustala się następujące wysokości odpłatności za wędkowanie na zbiornikach

       „Balaton”  i  „Mała Górka”:

 

a/ członek stowarzyszenia – 140 zł / 2 wędki /

b/ członek stowarzyszenia ulgowa (młodzież 14 – 18 lat) – 50 zł / 1 wędka /

 

c/ niezrzeszony z terenu gminy Miejska Górka – 200 zł / 2 wędki /

d/ niezrzeszony z terenu gminy Miejska Górka ulgowa (młodzież 14 – 18 lat) – 100 zł / 1 wędka /

 

oraz

 

    od członka zawodów wędkarskich organizowanych na zbiornikach

    przez inne organizacje lub osoby nie będące członkami stowarzyszenia – 20 zł

 

§ 2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.