Walne zebranie sprawozdawcze MSW OKOŃ za 2021 rok - zaproszenie

Zarząd Miejskogóreckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego "OKOŃ" informuje,

że w dniu 20 luty 2022 o godz 10.00 w restauracji "FINEZJA" w Karolinkach.

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze

członków MSW OKOŃ.

 

W razie potrzeby drugi termin Walnego Zebrania wyznacza się na godz 10.15 

W związku z panująca sytuacją epidemiczną prosimy o zachowanie przez wszystkich

obecnych zasad sanitarnych.

 

Zarząd MSW "OKOŃ"